Text/HTML

مقام معظم رهبری:    بهترين، آن كسى است كه درد كشور را بفهمد، از فساد دور باشد و دنبال اشرافيگرى خودش نباشد.                                                                                                                                                                                                                  دکتر قالیباف: ما هیچ وقت ادعا نداریم که ریشه فساد را در شهرداری می خشکانیم، اما گسترش فساد نباید اتفاق بیفتد و فساد رو به کاهش نیز بیاید؛ مخصوصا آنکه باید کار را سیستمی اصلاح کنیم.                                                                                                                                                                                                                  مقام معظم رهبری: با دستمال کثیف نمی‌ شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.                                                                                                                                                                                                                  دکتر قالیباف: بر اساس آمار دستگاه‌های نظارتی در مجموعه شهرداری مفاسد بیشتر نشده است، اما در مدیریت جهادی و مبارزه با فساد باید با شیب قابل قبولی به سمت کاهش فساد در مجموعه شهرداری برویم.                                                                                                                                                                                                                  مقام معظم رهبری: از جمله‌ مهمترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است.

درباره اداره کل

امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام عملیاتی و مکانیزه کردن آن باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و عملی خود را طی نماید.
توجه به مقوله و نقش مجموعه های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، رویکردی مدیریتی است که در شهرداری تهران موجب حفظ و صیانت از کارکنان و سالم سازی محیط اداری میگردد.

معرفی مدیر کل

حسین وزیری ستا

مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران و...